อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครู สพฐ. ได้ฝึกทักษะเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  รายละเอียดด้านล่าง

อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอเชิญร่วม การ อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าเรียนตามช่องทาง  webinar.dlit.ac.th / Facebook OBEC Channel / Youtube OBEC Channel / OBEC

ในวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

รายละเอียด https://webinar.dlit.ac.th/home

อบรมออนไลน์ ฟรี !! ไม่ต้องลงทะเบียน รอลงทะเบียนรับเกียรติบัตรหลังอบรมได้เลย

*  ลงทะเบียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
ดาวน์โหลดเกียรติ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

คำถามคำตอบ ในการเข้ารับการอบรม

1. ลงทะเบียนอบรมได้ที่ไหน
ตอบ อบรมออนไลน์ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ webinar.dlit.ac.th / Facebook OBEC Channel / Youtube OBEC Channel / OBEC TV

2. เกียรติบัตรลงทะเบียนเมื่อไหร่
ตอบ ลงทะเบียนได้ ลังการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

3. ปิดรับลงทะเบียนเมื่อไหร่
ตอบ ปิดรับลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเวลา วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

4. เกียรติบัตรจะได้เมื่อไหร่ ภายในวันใด
ตอบ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ที่เว็ปไซต์ webinar.dlit.ac.th

5. เกียรติบัตรถ้ากรอกลงทะเบียนไปแล้วแก้ไขได้หรือไม่
ตอบ การกรอกลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการกด Submit Form หากกรอกผ่านโทรศัพท์มือถือให้ระวังการเว้นวรรคของการพิมพ์ เนื่องจากหากผิดพลาดจะ ไม่มีการแก้ไขเกียรติบัตร

6. การค้นหาเกียรติบัตรไม่เจอทำอย่างไร
ตอบ ติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์กลุ่มประสานงาน

7. ดูย้อนหลังสามารถลงทะเบียนรับเกียรติบัตรได้หรือไม่
ตอบ สามารถ ดูย้อนหลังได้ แต่หากต้องการรับเกียรติบัตรต้องลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด

8. เอกสารวิทยากร สามารถดาวน์โหลดได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ผ่านเว็ปไซต์ webinar.dlit.ac.th

หัวข้อการอบรม 2 วัน 14-15 สิงหาคม 2564

14 สิงหาคม 2564 – ช่วงที่ 1   เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลดที่ https://webinar.dlit.ac.th/home

อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

15 สิงหาคม 2564 – ช่วงที่ 2  เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลดที่ https://webinar.dlit.ac.th/home

อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

5 สิงหาคม 2564 – ช่วงที่ 3 เอกสารประกอบการอบรม ดาวน์โหลดที่ https://webinar.dlit.ac.th/home

อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. อบรมออนไลน์ ฟรี 3 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button