ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ. กำหนดอัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

ก.ค.ศ. กำหนดอัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

 

ก.ค.ศ. กำหนดอัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button