ข่าวการศึกษา

แบบฟอร์มการจ่ายเงิน 2000 (ใหม่) พร้อมคู่มือแนวทางการจ่ายเงิน 2000 ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มการจ่ายเงิน 2000 (ใหม่) พร้อมคู่มือแนวทางการจ่ายเงิน 2000  ดาวน์โหลดที่นี่

( *ดอกจันก่อนนะครับว่า  อย่างไรก็ตามแต่รอฟังเขตพื้นที่ของท่านอีกที ด้วยนะครับ)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น  ตามข่าวนี้ ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2,000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้  โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

รักครู. com จึงนำ แบบฟอร์มการจ่ายเงิน 2000 ที่ทาง สพฐ. ได้แนบมากับหนังสือ ให้ทุกๆท่านได้ดาวน์โหลด

Back to top button