สาระความรู้

ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย !

ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย !

รายชื่อ ชุดตรวจ ATK และน้ำยาสำหรับโควิด 19 (COVID-19) ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use)  

ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย ! ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่ผ่าน อย. แล้ว เช็กเลย !

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button