ข่าวการศึกษา

คืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบ 64 รวม 20,453 อัตรา

คืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบ 64 รวม 20,453 อัตรา

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2564  โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้

อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ รวม 20,453 อัตรา ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. สังกัด สพฐ.

ผอ.สพท.                                          จำนวน        42     อัตรา
รอง ผอ.สพท.(ตำแหน่งโครงสร้าง)      จำนวน        60     อัตรา
ผอ.สถานศึกษา                                 จำนวน   2,046     อัตรา
รอง ผอ. สถานศึกษา                         จำนวน     186      อัตรา
ครูผู้ช่วย                                           จำนวน  16,553     อัตรา
ศึกษานิเทศก์                                   จำนวน      128     อัตรา
กคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)                    จำนวน      292     อัตรา
พนักงานราชการ                              จำนวน       32      อัตรา
รวม         19,339     อัตรา
สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5,041 อัตรา

2. สังกัด สป.   / สำนักงาน กศน.
ผอ.สนง.กศน.จังหวัด                         จำนวน     6     อัตรา
รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด                   จำนวน     4     อัตรา
ครูผู้ช่วย                                         จำนวน     48   อัตรา
ศึกษานิเทศก์                                   จำนวน     10   อัตรา
กคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)                     จำนวน     13   อัตรา
พนักงานราชการ                                จำนวน      1   อัตรา
รวม       156  อัตรา
สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 อัตรา

3. สป.ศธ.(เดิม)
ศึกษาธิการจังหวัด                             จำนวน     13    อัตรา
รองศึกษาธิการจังหวัด                        จำนวน       2    อัตรา
ศึกษานิเทศก์                                   จำนวน     42    อัตรา
บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)                     จำนวน    46    อัตรา
พนักงานราชการ                                จำนวน      5    อัตรา
รวม      108   อัตรา

4. สอศ.
ผอ.สถานศึกษา                                จำนวน     51    อัตรา
รอง ผอ.สถานศึกษา                           จำนวน    49     อัตรา
ครูผู้ช่วย                                          จำนวน     738   อัตรา
ศึกษานิเทศก์                                    จำนวน        1    อัตรา
บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)                     จำนวน       10    อัตรา
พนักงานราชการ                               จำนวน         1    อัตรา
 รวม        850    อัตรา
สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 275 อัตรา

LINK : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button