ข่าวการศึกษา

สพฐ.ชี้แจง ไม่บังคับการสอบโอเน็ต ปี 64 เน้นโรงเรียนยืดหยุ่นการวัดและประเมินผล

สพฐ.ชี้แจง ไม่บังคับการสอบโอเน็ต ปี 64 เน้นโรงเรียนยืดหยุ่นการวัดและประเมินผล

ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวถึงการ ไม่บังคับการสอบโอเน็ต  ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลต้องให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่นั้น  ในส่วนของการประเมินผลการเรียนหรือการตรวจสอบเพื่อเลื่อนชั้น  สพฐได้กำชับให้โรงเรียนต่าง ๆ มีการประเมินผลการเรียนเพื่อเลื่อนชั้น  แต่ให้ปรับยืดหยุ่นตามสถานการณ์   ไม่มีการสอบวัดความรู้ตามเนื้อหาการเรียนแต่อาจใช้การประเมินผ่านใบงานหรือยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละพื้นที่   ให้โรงเรียนยืดหยุ่นการเรียนการสอนตามสถานการณ์

ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีปัญหากับการจบการศึกษาและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น   ต้องดูที่ข้อสอบการเข้ามหาวิทยาลัยว่ามีความยากง่ายมากน้อยเพียงใด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้  ดร.อัมพร  พินะสา  กล่าวว่า  ยังไม่น่ากังวลเนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะในการหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เรื่องของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ o-net ปีการศึกษา 2564 จะยกเลิกหรือไม่นั้น   การจัดสอบโอเน็ตเป็นเรื่องของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ว่าจะจัดสอบหรือไม่

แต่ สพฐ. ยังยืนยันให้การตัดสินใจในการ สอบหรือไม่จะสอบ  เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและผู้เรียน   ซึ่งผู้เรียนบางคนอาจจะอยากสอบเพื่อประเมินตนเอง  หากบางคนไม่ต้องการสอบก็ไม่มีปัญหา  เนื่องจากไม่มีผลต่อการเลื่อนชั้นเรียน   

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา  ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องให้เรียนตามบริบทของแต่ละพื้นที่   เน้นการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตเพื่อการดำรงอยู่  ให้โรงเรียนปรับการเรียนการสอนยืดหยุ่น ตาม 5 รูปแบบการเรียนของ สพฐ. หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย  สามารถกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้   ให้สอนเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปให้เต็มที่ต่อไป 

[jnews_block_28 first_title=”รวมข้อสอบโอเน็ต” include_tag=”289,2150,7928,7915,1376,1659″]

Link : สพฐ.ชี้แจง ไม่บังคับการสอบโอเน็ต ปี 64 เน้นโรงเรียนยืดหยุ่นการวัดและประเมินผล

ที่มา : OBEC Channel

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button