ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด
2.1 คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (ศธจ.)

2.2 คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (สพท.)

2.3 คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (สศศ.)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button