ข่าวการศึกษา

เมื่อมี ทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องจัดทำทะเบียนหรือบัญชีใดเป็นเอกสารอีก

เมื่อมี ทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องจัดทำทะเบียนหรือบัญชีใดเป็นเอกสารอีก

เพจ ดอกบัวใต้เสาชิงช้า ได้ให้ความรู้เรื่อง การจัดทำ ทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานราชการที่เราจะจดหนังสือเข้า หนังสือส่ง ไว้ในสมุด ทะเบียนหนังสือส่ง และ ทะเบียนหนังสือรับ ดังภาพ

เมื่อมี ทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องจัดทำทะเบียนหรือบัญชีใดเป็นเอกสารอีก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้เพจ ดอกบัวใต้เสาชิงช้า  ได้ให้ความรู้ไว้น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

“ทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

ให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง บัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี บัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ และบัญชีหนังสือขอทำลาย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียด

เช่นเดียวกับทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบเอกสารทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดทำโดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก็ได้

ทั้งนี้ เมื่อมีทะเบียนหรือบัญชีดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ต้องจัดทำทะเบียนหรือบัญชีใดเป็นเอกสารอีก”

หวังจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆโรงเรียนที่พยายามจะนำระบบเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อใช้ในโรงเรียน นะครับ

อ้างอิง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button