งานราชการทั้งหมด

ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนอัตรา รองรับ “นโยบายเปิดประเทศ” หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th

ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนอัตรา รองรับ “นโยบายเปิดประเทศ” หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน ขานรับนโยบายเปิดประเทศ ได้ลงพื้นที่หารือและสำรวจความต้องการการจ้างงานจากสถานประกอบการ เพื่อผลักดันให้เกิดการจ้างงานโดยเร็ว
.
ล่าสุด จากการสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงานไทยทั่วประเทศ (ข้อมูล เดือนตุลาคม 2564) พบว่ามีตำแหน่งงานว่าง 222,871 อัตรา
.
สำหรับตำแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่
1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานบรรจุภัณฑ์
3. พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
.
นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สมัครงานคนไทยที่มีระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย พนักงานประจำร้าน พนักงานจัดเรียงสินค้า ฯลฯ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปได้
.
ผู้ที่ต้องการมีงานทำ/ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมคลิปแนะนำสถานประกอบการฯ ได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือติดต่อขอรับบริการจัดหางาน ได้ที่
– ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
– สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10
– สำนักงานจัดหางานจังหวัด
– เว็บไซต์ https://thaimengaantam.doe.go.th/
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46873

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button