ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการประเมิน PA ผ่านระบบ DPA

ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการประเมิน PA ผ่านระบบ DPA

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ช่องทาง และรายละเอียดการรับสมัคร
กำหนดการ
🔸 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิฯ
🔸 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
ตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่าน E-mail (รายบุคคล)
🔸 มีนาคม – พฤษภาคม 2565
พัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผ่านระบบออนไลน์
🔸 มิถุนายน – กันยายน 2565
– เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพัฒนาให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เห็นชอบ
– แจ้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผ่าน E-mail (รายบุคคล)
– นำรายชื่อกรรมการประเมินเข้าสู่ระบบ DPA
🔸 ตุลาคม 2565
เริ่มประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA
ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการประเมิน PA ผ่านระบบ DPA

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button