ข่าวการศึกษา

เอกสารประชุมชี้แจงการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ (ไฟล์ PDF)

เอกสารประชุมชี้แจงการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ (ไฟล์ PDF)

เมื่อคราวประชุม  ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ได้มีการกล่าวถึง โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำร่องแล้วให้จังหวัด และจังหวัดนำร่อง  ในสมัยของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง  ได้มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพแล้ว รายละเอียดดังไฟล์ PDF

เอกสารประชุมชี้แจงการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ (ไฟล์ PDF)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button