ข่าวการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ 7 สนามสอบพิเศษ TCAS65 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เริ่มลงทะเบียน 7 มี.ค.2565 นี้

ตรวจสอบรายชื่อ 7 สนามสอบพิเศษ TCAS65 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เริ่มลงทะเบียน 7 มี.ค.2565 นี้!!

เช็กรายชื่อ 7 สนามสอบพิเศษ TCAS65 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เริ่มลงทะเบียน 7 มี.ค.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 อ้างอิงข้อมูลจากการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กรณีเห็นชอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่มีอาการไม่รุนแรง หรือระดับสีเขียว สามารถเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.4 และระดับอุดมศึกษา ในระบบระบบกลางบุคคลเข้าศึกษในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตรวจสอบรายชื่อ 7 สนามสอบพิเศษ TCAS65 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เริ่มลงทะเบียน 7 มี.ค.2565 นี้

สนามสอบ TCAS (ทีแคส) สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด มีทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) สำหรับผู้เข้าสอบสนามสอบใน จ.จันทบุรี เท่านั้น

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (มีที่พักค้างคืน)

3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ โควิด-19 (อาการสีเขียว) มีสิทธิสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยขอให้ปฏิบัติดังนี้

1.ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อ 7 สนามสอบพิเศษ TCAS65 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เริ่มลงทะเบียน 7 มี.ค.2565 นี้

2.วันมาสอบ
– เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานสาธารณสุขในพื้นที่ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
– แต่งกายเหมือนสอบปกติ
– เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นกระดาษคำตอบก่อนส่ง

3.แยกห้อง/จัดโต๊ะห่าง
– จัดโต๊ะที่นั่งห่างกัน 2 เมตร
ตรวจสอบรายชื่อ 7 สนามสอบพิเศษ TCAS65 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เริ่มลงทะเบียน 7 มี.ค.2565 นี้

มาตรการจัดสอบ กรมอนามัยpdf.คลิก>> มาตรการการจัดสอบ
อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก>> ข่าวมติชนออนไลน์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button