ข่าวการศึกษา

คุรุสภาจัดประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภาจัดประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

สมัครส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) ประเภทนักเรียน
2) ประเภท นิสิต นักศึกษา (ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี)
3) ประเภท ประชาชนทั่วไป โดยส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน
มีความยาว 3 – 5 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง และเครื่องดนตรีในการบรรเลงบทเพลง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คุรุสภาจัดประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
หัวข้อ “การประกวด บทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษา”

📩 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าประกวดฯ ได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36400/
สอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : คุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button