ข่าวการศึกษา

ด่วน..มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ด่วน..มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 คน 100,000 บาท
ขนาด 121-499 คน 150,000 บาท
ขนาด 500 -2499 คน 200,000 บาท
ขนาด 2500 คนขึ้นไป 300,000 บาท

จัดทำข้อมูลเข้าระบบงาน repair๕๘.jobobec.in.th  ภายในวันที่ 11-12  กันยายน 2558 (ไม่เกินเที่ยงวันที่ 12 กันยายน 2558 ) ส่งรายละเอียดตามแบบ ปร4 และ ปร6 ภายใน 15 กันยายน 2558

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายละเอียดอื่นๆดูจากหนังสือสั่งการด้านล่างครับ

144188975904814418897606591441889652519

รายละเอียดหนังสือ : http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2015-09-10-15-57-02.pdf

ที่มา : สนผ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button