ครูอัตราจ้าง

รับสมัครครูอัตราจ้าง (จำนวน 22 อัตรา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (จำนวน 22 อัตรา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนี้

 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน
  –  จำนวน  2 อัตรา
  –  เงินเดือน 15,000 บาท
  –  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 22 เมษายน 2565 (ในวันเวลาราชการ)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร
 2. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี  รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 3 วิชาเอก (ภาษาอังกฤษ/ปฐมวัย/สังคม)
  –  จำนวน  6 อัตรา
  –  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 21 เมษายน 2565 (สมัครออนไลน์ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร เวลา 16.30 น.)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัครลิงค์สมัคร
 3. โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 วิชาเอก (ภาษาอังกฤษ/วิชาแนะแนว) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  –  จำนวน  3 อัตรา
  –  เงินเดือน 11,500 – 15,000 บาท
  –  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 (ในวันเวลาราชการ)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร
 4. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 4 วิชาเอก (เคมี/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น)
  –  จำนวน  4 อัตรา
  –  เงินเดือน 15,000 บาท
  –  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 (สมัครออนไลน์)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร l  ลิงค์สมัคร
 5. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาพลศึกษา
  –  จำนวน  1  อัตรา
  –  เงินเดือน 9,000 บาท
  –  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 20 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร
 6. โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาอังกฤษ
  –  จำนวน  1  อัตรา
  –  เงินเดือน 9,000 บาท
  –  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ / ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทาง Email)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》 ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร l ลิงค์สมัคร
 7. โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) จังหวัดยโสธร รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 2 วิชาเอก (คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)
  –  จำนวน  2  อัตรา
  –  เงินเดือน 11,000 บาท
  –  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 เมษายน 2565 (ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทาง Email)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》ประกาศการรับสมัครวิชาคณิตศาสตร์  l   ประกาศการรับสมัครวิชาภาษาอังกฤษ
 8. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
  –  จำนวน  1  อัตรา
  –  เงินเดือน 12,000 บาท
  –  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18  เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร
 9. โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว
  –  จำนวน  2  อัตรา
  –  เงินเดือน 12,000 บาท
  –  รับสมัครตั้งแต่นที่ 18 – 22  เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  –  รายละเอียดเพิ่มเติม 》》ประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร

รวบรวมข้อมูลจาก : เว็บไซต์kruthai108.com

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button