ข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565

 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ เสื้อ หมวก และเข็มวิทยฐานะเป็นยุวชนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับยุวชนประชาธิปไตยได้ทุกกิจกรรม
 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 2 คน เท่านั้น (กรุงเทพมหานคร 8 คน) อ้างอิงตามสถานศึกษาปัจจุบัน
 • และจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองในรูปแบบสร้างสรรค์ ไม่จำกัดเทคนิค ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมทั้งตอบคำถามว่า “ถ้าท่านได้เป็นยุวชนประชาธิปไตย ท่านจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?” (ขนาดห้ามเกิน 100mb)

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

  • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชน
   – เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี
   – กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งภาครัฐ และเอกชน
  • คุณสมบัติ
   1. มีประสบการณ์และมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น โดยมีภาวะผู้นำ อาทิ ประธานโรงเรียน/ ประธานชมรม/ ประธานนิสิต นักศึกษา/ กรรมการ
   2. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม รวมทั้งสนใจในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
   3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา
   4. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ และโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
   5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา
   6. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ยกเว้นกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ออนไลน์ ปี 2563 และ 2564)
 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2565
 • อบรมออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 15.30 น.
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/pfXLi6V2E7ag72BAAสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความเฟซบุ๊ก “ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา” หรือโทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 5 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button