ข่าวการศึกษา

อนุมัติจัดสรร งบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

อนุมัติจัดสรร งบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

อนุมัติจัดสรร งบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพป.)
รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพม.)
บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณ (สพป.)
บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณ (สพม.)
รายละเอียดโอนจัดสรรงบประมาณ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button