ข่าวการศึกษางานราชการทั้งหมดพนักงานราชการ

ตรวจรายชื่อและสถานที่สอบแข่งขัน สำนักงาน กศน. สอบวันที่ 30 เมษายน 2565

  • ตรวจรายชื่อและสถานที่สอบแข่งขัน สำนักงาน กศน. สอบวันที่ 30 เมษายน 2565
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่มตามมาตรา 38 ค.(2)
    ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564ตรวจรายชื่อและสถานที่สอบแข่งขัน สำนักงาน กศน. สอบวันที่ 30 เมษายน 2565
    วันประกาศรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 17 – 31 มกราคม 2565  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งผู้สมัครเข้าตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ที่…
  • ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ >> ตรวจสอบรายชื่อ/สถานที่สอบ
ที่มา : เว็บไซต์ กศน.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button