ข่าวการศึกษา

กระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 เริ่มเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ ให้กับนักเรียน (อายุระหว่าง 12 – 17 ปี)

กระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 เริ่มเดือนพฤษภาคม 2565 นี้!!
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีน PFIZER (สูตรฝาสีส้มและฝาสีม่วง)
กระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 เริ่มเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ ให้กับนักเรียน (อายุระหว่าง 12 - 17 ปี)

ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ น้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

โดยการฉีดครั้งนี้ จะเป็น #การฉีดผ่านระบบการศึกษา ครอบคลุมถึงน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ทั้งใน
▶️ สายสามัญ และ
▶️ สายอาชีพ (ทั้ง ปวช. และ ปวส.)
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้คำนึงถึงน้อง ๆ ที่อยู่ #นอกโรงเรียน เช่น กลุ่ม Home School การจัดการเรียนการสอนที่บ้าน กลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค (โรคอ้วน, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลือด, ไตวายเรื้อรัง, มะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ำ, เบาหวาน และโรคพันธุกรรม) รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า ด้วยการจัดให้เข้ารับการฉีดวัคซีนผ่าน #ระบบสถานพยาบาล เช่นเดียวกับผู้เข้ารับวัคซีนที่มีเงื่อนไขเฉพาะ หรือมีข้อจำกัดในการรับวัคซีนผ่านระบบการศึกษา
ทั้งนี้ การเข้ารับวัคซีนของนักเรียนทุกคน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต รวมถึงความสมัครใจของผู้ปกครองและผู้รับวัคซีน

ที่มา : เพจFacebook ตรีนุช เทียนทอง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button