ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการจัดทำข้อมูล DMC 2565 ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการจัดทำข้อมูล DMC 2565 ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2565

ระยะที่  1  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2565 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปฏิทินการจัดทำข้อมูล DMC 2565 ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะที่  2.1 ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 2565  ( ปฏิทิน B-OBEC 2565 )

ระยะที่  2.2 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการจัดทำข้อมูล DMC 2565 ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะที่  3  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการจัดทำข้อมูล DMC 2565 ประจำปีการศึกษา 2565

ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง : DMC 2565 เปิดระบบให้กรอกข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button