ข่าวการศึกษา

เชิญชวนร่วมส่งคลิปวีดีโอประกวด ในหัวข้อ “บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา” เงินรางวัลรวม 300,000 บาท

เชิญชวนร่วมส่งคลิปวีดีโอประกวด ในหัวข้อ “บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา” เงินรางวัลรวม 300,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

1. จัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ “บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา” โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก…บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. ให้ผู้สมัครผลิตคลิปวีดีโอโดยให้ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

3. ประเภทการจัดประกวดคลิปประกอบด้วย
3.1 ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป
3.2 ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
3.3 ประเภทคลิปภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี

4. คลิปที่ส่งเข้าประกวดตามข้อ 3.2 หรือข้อ 3.3 ต้องไม่ซ้ำกัน

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในนามบุคคลคนเดียว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมรักษ์โลกได้จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

8. ผู้ผลิตคลิปที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปยินยอมให้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นำผลงานมาทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน

9. ​สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะพิจารณาคัดเลือกคลิปที่สมควรจะได้ รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท จำนวน 5 รางวัล รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศ  ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก ส่วนหนังสือรับรองการร่วมโครงการ ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะออกให้ตามที่ร้องขอ

10.  ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมที่ชนะการประกวด​ ต้องนำบัตรประชาชนของทุกคนมาแสดงตนเพื่อรับรางวัลในวันประกาศผลการประกวดคลิป​ กรณียังไม่ถึงเกณฑ์​มีบัตรประชาชนให้ใช้หลักฐานอื่นของทางราชการในการยื่นยันตัวตน​ หรือหนังสือจากสถาบันการศึกษา​ เพื่อยืนยันตัวตนและอายุ

11. การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดคลิปถือเป็นที่สิ้นสุด

12. การส่งผลงานคลิปวีดีโอ ให้ผู้สมัครนำวีดีโอขึ้น “UNLISTED YouTube” และ ส่งลิงค์ URL มาที่อีเมล [email protected] กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม จนถึงวันที่​ 15​ กรกฎาคม​ พ.ศ.​ 2565 เวลา 24.00 น.

13. กำหนดการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการ และรับรางวัล: วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

สมัครเข้าประกวดคลิป สมัครออนไลน์
www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com 

เชิญชวนร่วมส่งคลิปวีดีโอประกวด ในหัวข้อ “บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา” เงินรางวัลรวม 300,000 บาท

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button