สาระความรู้

คุรุสภา เผยแพร่ตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาด กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

คุรุสภา เผยแพร่ตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาด กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และขอเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทาง

ที่เว็บไซต์ของ คุรุสภา  ได้เผยแพร่กรณีตัวอย่างที่ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคำวินิจฉัยลงโทษ ผู้ประพฤติผิดดังกล่าว  เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ศึกษา ระมัดระวังไม่ให้เกิดการประพฤติผิดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ให้ครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button