ข่าวการศึกษา

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในระดับประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในระดับประถมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การพิจารณา สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 3,623 โรง นั้นบัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 3,623 โรงเรียน ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button