ข่าวการศึกษา

โลโก้วันเด็กแห่งชาติ 2566 ตราเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โลโก้วันเด็กแห่งชาติ 2566 ตราเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันนี้เพจ ศธ.360 องศา ได้โพสต์ผลการประกวด โลโก้วันเด็กแห่งชาติ 2566 โดยรางวัลชนะเลิศเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร “นางสาววิกาวี รัตตมณี” คว้าเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งาน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566  รายละเอียดดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โลโก้วันเด็กแห่งชาติ 2566 ตราเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ชนะเลิศเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร “นางสาววิกาวี รัตตมณี” คว้าเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

4 กรกฎาคม 2565 / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ ศธ.ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ศธ.จึงประกาศรายชื่อผู้ใด้รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ตังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 35,000 บาท และเกียรติบัตร
  ผลงาน “รอยยิ้มพิมพ์ใจ” ของนางสาววิกาวี รัตตมณี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับประถมศึกษา เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
  ผลงาน “เด็กไทยมีความสุข” ของเด็กชายณัฐวุฒิ สุทธดุก จากโรงเรียนบ้านทาป่าเปา
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับมัยมศึกษาและ ปวช. เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
  ผลงาน “สุข สนุก ทุกสมัย” ของเด็กชายนัทธ์นิรันตร์ เหลาพนัสสัก จากโรงเรียนหอวัง
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษาและ ปวส. เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
  ผลงาน “โลกใบเล็กของเด็กตัวนิด” ของนายกฤศภณ ศุภศิษฐ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศสำหรับเยาวชนทั่วไป เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
  ผลงาน “คว้าโลกสู่ความฝัน” ของนางสาวรวิสรา ชุตินทราศรี
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
  1. ผลงาน “เด็กไทยใจดี” ของเด็กหญิงจิรภิญญา หวันยอง จากโรงเรียนบ้านทาป่าเปา
  2. ผลงาน “สุขสันต์วันเด็ก” ของเด็กหญิงวรรชนินันท์ เกลี้ยงเกลา จากโรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
  3. ผลงาน “พลังเด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์” ของนางสาวพิชญา พูลเพียร จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  4. ผลงาน “CLASSRoom DooDLE” ของนางสาวแสนดี เลิศธรรมคุณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  5. ผลงาน “Fly high” ของนางสาวญาณิน กาญจนวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  6. ผลงาน “ต่อเสริม เติมสรรค์” ของนายธนทัต พิลาชัย
  7. ผลงาน “Dream balloon” ของนายณัฏฐากร อ่อนมั่ง

แนวคิดในการออกแบบรางวัลชนะเลิศ “รอยยิ้มพิมพ์ใจ” คือ เด็ก ๆ ทุกคนมีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ เด็กยังเป็นเหมือนความสุข ความสดใสของประเทศชาติ และเด็กคู่ควรกับการมีความสุข จึงออกแบบให้รอยยิ้มบนใบหน้าของเด็ก เป็นจุดเด่นของโลโก้ชิ้นนี้ เพื่อหวังให้เด็ก ๆ ทุกคน พบเจอแต่ความสุข และมีรอยยิ้มตลอดวันเด็ก ตลอดปี และตลอดไป

เอกสารประกาศ ผลการตัดสิน และภาพโลโก้
https://drive.google.com/drive/folders/1epw7_bX5iAVRmGYaVTBu7yI-DNWCOal7?usp=sharing

ขอบคุณเพจ ศธ 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button