ข่าวการศึกษา

ประกาศผลผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุขปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุขปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุขปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง
1.ประกาศนี้ เป็นประกาศในภาพรวมเพื่อให้รับทราบโดยทั่วไป
2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) จะประกาศผลอย่างเป็นทางการไปยัง 245 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ หลังจากที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามในประกาศแล้ว
3.กำหนดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 และการประชุมปฏิบัติการระดับชาติการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน ครั้งที่ 6 (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข) จะจัดในวันที่ 1-5 กันยายน 2565 ณ หอประชุมบุณยเกตุ คุรุสภา ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ,)เป็นผู้มอบ
4. สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯ ระบบจะเปิดให้ดาวไหลดเกียรติบัตรหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศไปยัง 245 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้ว
5.สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาในรอบที่ 2 และไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถดูรายละเอียดได้ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com โดยใช้รหัสผ่านเดิมตามที่ใช้ในการสมัครข้าไปดูข้อมูลได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น
6.สำหรับผู้ส่งใบสมัครและโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุขรับมือโควิด-19 มาในห้วงระยะเวลาที่ 1 อย่างเดียว จะไม่มีรายชื่อในประกาศ เนื่องจากไม่ตรงตามองค์ประกอบเงื่อนไขของโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดรายชื่อ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button