ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ. จัดสรรงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565 อีก 30% แล้ว (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

สพฐ. จัดสรรงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565 อีก 30% แล้ว (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (30%)

สพฐ. จัดสรรงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565 อีก 30% แล้ว (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) สพฐ. จัดสรรงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565 อีก 30% แล้ว (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)
ที่มา : สนผ.สพฐ.

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button