ข่าวการศึกษา

เกณฑ์ย้ายใหม่ ปลดล็อค ครูที่อยู่ไกลภูมิลำเนาให้ได้มีโอกาสได้กลับไปปฏิบัติงานใกล้บ้านมากขึ้น

เกณฑ์ย้ายใหม่ ปลดล็อค ครูที่อยู่ไกลภูมิลำเนาให้ได้มีโอกาสได้กลับไปปฏิบัติงานใกล้บ้านมากขึ้น

วันนี้ เพจ ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong ได้โพสต์เกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ไว้ดังนี้

เมื่อวานนี้ (27 ก.ค. 65) ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้มีมติเห็นชอบในวาระสำคัญที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูไทยทั่วทั้งประเทศ นั่นคือ “(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อใช้แทนฉบับเดิมที่มีการใช้กันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้
▶️ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง #ครู สามารถยื่นคำร้องการย้ายได้ #โดยไม่ต้องรอให้ครบ4ปี โดยใช้หลักเกณฑ์นี้กับข้าราชการครู ศธ.ทุกสังกัด
ทั้ง สพฐ. สอศ. สป. กศน. ในกรณีที่พ้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว อีกทั้ง
▶️ สามารถ #ยื่นคำร้องได้2ครั้ง ทั้งรอบเดือนมกราฯ และรอบเดือนกรกฎาคม
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวค่ะ
โดยร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับใหม่นี้ จะเข้ามา “ปลดล็อก” ความต้องการของเพื่อนครูที่อยู่ห่างไกลภูมิลำเนาทุกคน ให้ได้มีโอกาสได้กลับไปปฏิบัติงานใกล้บ้าน ได้กลับมาสร้าง ฟื้นฟูความเข้มแข็งและความผูกพันภายในครอบครัว เหนือสิ่งอื่นใด คือ พี่น้องในชุมชน คนพื้นที่ ที่จะได้คุณครูที่มีความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นตัวเอง สามารถที่จะดูแลลูกหลานเยาวชนของพวกเขาได้อย่างใกล้ชิด
กระทรวงยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปรับเปลี่ยนการบริหาร และการจัดการศึกษาเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดเลือก และบรรจุการแต่งตั้ง การย้าย การโยกย้าย รวมถึงการประเมินผลงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากคุณครูมืออาชีพ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเอื้อให้มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://rukkroo.com/32609

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก เพจ ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button