ข่าวการศึกษา

ครม.เคาะเพิ่มเงินรายหัว อนุบาล – ปวช. ลดภาระรายจ่าย นร. กว่า 11.5 ล้านคน หลังไม่ได้ปรับมานานกว่า 10 ปี

ครม. เคาะเพิ่มเงินรายหัว อนุบาล – ปวช. ลดภาระรายจ่าย นร. กว่า 11.5 ล้านคน หลังไม่ได้ปรับมานานกว่า 10 ปี

ที่ประชุม ครม. (26 ก.ค. 65) เห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ปวช. ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก เริ่มปีงบประมาณ 2566 – 2569 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายด้านผู้เรียน : 1.ค่าอุปกรณ์การเรียน ปรับเพิ่มตามผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริงสำหรับอุปกรณ์การเรียนพื้นฐาน เริ่มปี 2566 และคงอัตราเดิมในปีต่อไป 2.ค่าเครื่องแบบ ปรับตามผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริงสำหรับเครื่องแบบนักเรียนครบ 1 ชุด และเพิ่มเติมอีก 1 ชุด เฉพาะผู้เรียนที่ผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ค่าใช้จ่ายด้านสถานศึกษา : 1.ค่าจัดการเรียนการสอน 2.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยปีงบประมาณ 2566 จะเพิ่มขึ้น 2,259 ล้านบาท จากนั้นจะทยอยปรับขึ้นแบบขั้นบันไดถึงปีงบประมาณ 2569 ซึ่งจะเพิ่มจากปัจจุบันราว 8,066 ล้านบาท

นับเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนฯ ในรอบกว่า 10 ปี โดยการปรับครั้งล่าสุด คือ ปี 2553 ขณะที่ปัจจุบันราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของนักเรียนกว่า 11.5 ล้านคน รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

ขอบคุณข่าวจาก :  ไทยคู่ฟ้า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button