ข่าวการศึกษา

สสวท. ชวนครูปฐมวัยเสริมความเข้าใจแต้มรอยยิ้มให้ห้องเรียนกับวีดิทัศน์ การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

สสวท. ชวนครูปฐมวัยเสริมความเข้าใจแต้มรอยยิ้มให้ห้องเรียนกับวีดิทัศน์ การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูปฐมวัยเสริมทักษะเพิ่มความเข้าใจแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กอนุบาลในวิถีใหม่กับวีดิทัศน์ “การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย” ได้คุณค่าน่าสนใจ ไม่เคร่งเครียดกับตอน เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในวิถีใหม่ (New normal) เด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้เทคโนโลยี เด็กปฐมวัยกับการคิดเชิงคำนวณ ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย และ การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

สสวท. ชวนครูปฐมวัยเสริมความเข้าใจแต้มรอยยิ้มให้ห้องเรียนกับวีดิทัศน์ การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คลิกชมกันได้ที่ Youtube ปฐมวัย สสวท. หรือ คลังความรู้ SciMath สสวท https://www.scimath.org/video

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button