สาระความรู้

ชวนน้อง ๆ ประกวดภาพวาดระบายสี ฟ.ฟันสวยยิ้มใส ครั้งที่ 9 ชิงเงินรางวัลและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

ชวนน้อง ๆ ประกวดภาพวาดระบายสี ฟ.ฟันสวยยิ้มใส ครั้งที่ 9 ชิงเงินรางวัลและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

กติกาการประกวดวาดภาพระบายสี ปี 2565

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และทำการ upload ภาพผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 6-9 ปี ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่ดัดแปลงผลงานที่เคยส่งประกวดมาก่อน ,ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น
 • หัวข้อการประกวด “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” โดยผลงานจะต้องมีรูปผลิตภัณฑ์ของคอลเกต
 • ใช้กระดาษวาดภาพ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.)
 • ส่งผลงานโดยการสแกน หรือ ถ่ายรูปผลงาน แล้ว upload ผลงานเข้ามาในระบบ หลังกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว (ไฟล์ภาพต้องเป็น JPEG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB)
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรดิจิตอลจากโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส

ระยะเวลาเปิดรับผลงาน

 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 ตุลาคม 2565
  ตัดสินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ประกาศผลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทาง Facebook : Colgate ยิ้มสวย
 • ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 6-9 ปี ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่ดัดแปลงผลงานที่เคยส่งประกวดมาก่อน ,ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-077-5650 (จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 15.00)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • ใบประกาศเกียรติคุณตัวแทนประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • ใบประกาศเกียรติคุณตัวแทนประเทศไทย

รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล

 • ใบประกาศเกียรติคุณตัวแทนประเทศไทย

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมาย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผลงานที่ได้รับรางวัล 12 ผลงาน จะต้องส่งต้นฉบับตัวจริงเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อรับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วม การประกวด “2024 My Bright Smile™ GLOBAL CALENDAR CONTEST” ชิงเงินรางวัล 25,000 บาท

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button