หนังสือคู่มือ

แบบ PA2 บส แบบ PA3 บส ของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

แบบ PA2 บส แบบ PA3 บส ของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

ช่วงนี้เป็นการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ การประเมิน ว PA ของ ข้าราชการครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา  ตามแบบคู่มือ มาแล้ว คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ตาม ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ว.10 จะไม่มีแบบประเมินที่เป็นไฟล์เวิร์ดให้ ทำให้มีคุณครูหลายๆ ท่านได้กรุณาพิมพ์ และนำมาแจกในช่องทางออนไลน์

ครั้งนี้ เป็นแบบ  PA2 บส  แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

และแบบ PA3 บส  แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ซึ่งทางเพจ เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ได้กรุณานำมาเผยแพร่ ไว้

ขอขอบคุณเพจ เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง  ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button