หนังสือคู่มือ

แบบ PA2 บส แบบ PA3 บส ของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

แบบ PA2 บส แบบ PA3 บส ของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

ช่วงนี้เป็นการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ การประเมิน ว PA ของ ข้าราชการครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา  ตามแบบคู่มือ มาแล้ว คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ตาม ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ว.10 จะไม่มีแบบประเมินที่เป็นไฟล์เวิร์ดให้ ทำให้มีคุณครูหลายๆ ท่านได้กรุณาพิมพ์ และนำมาแจกในช่องทางออนไลน์

ครั้งนี้ เป็นแบบ  PA2 บส  แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

และแบบ PA3 บส  แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ซึ่งทางเพจ เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ได้กรุณานำมาเผยแพร่ ไว้

ขอขอบคุณเพจ เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง  ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button