ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ถึง สพฐ. ภายใน 10 พฤศจิกายน 2565

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ถึง สพฐ. ภายใน 10 พฤศจิกายน 2565

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566
เว็บไซต์ 1. ตรวจสอบ วันที่ขอเครื่องราชฯล่าสุด จากระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต
2. ทำอย่างไรเมื่อตรวจสอบเครื่องราชย์ไม่ได้บนอินเตอร์เน็ต

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button