ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

Test Blueprint O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint O-NET ม.6 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) | วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาสังคมศึกษา | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ที่น่าสนใจ
1. Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
2. Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565
3. Test Blueprint O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button