สาระความรู้

ระเบียบและแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

ระเบียบและแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

ระเบียบและแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ โดยท่าน โดย ดร. สุรทิน กรีดำรงศักดิ์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารแผนกลยุทธ์  สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ได้กรุณาทำเป็นแนวทางตาม พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ 6 กรกฎาคม 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ที่แนะนำ :

ศธ 04002/ว792 การใช้ที่ราชพัสดุ

คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button