สื่อการสอนสาระความรู้

โปสเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ค่าสี การพับ การทำลาย การประดับบนร่างกาย

โปสเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ค่าสี การพับ การทำลาย การประดับบนร่างกาย

โปสเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย เป็น E-Poster น่ารักๆ “มาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การชัก การประดับ และการแสดง ธงชาติไทยอย่างถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการใช้ธงชาติที่สุ่มเสี่ยงต่อความผิดตามบทลงโทษที่ระบุไว้ในหมวด 10 แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522

🇹🇭 E-Poster มีด้วยกันทั้งหมด 7 แบบ จัดทำโดย : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เนื่องในวาระครบรอบ 105 ปี แห่งการพระราชทานธงชาติไทย
สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ชัดเจนได้ที่ เพจ : พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
โปสเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ค่าสี การพับ การทำลาย การประดับบนร่างกาย
โปสเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ค่าสี การพับ การทำลาย การประดับบนร่างกาย
โปสเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ค่าสี การพับ การทำลาย การประดับบนร่างกาย
โปสเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ค่าสี การพับ การทำลาย การประดับบนร่างกาย
โปสเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ค่าสี การพับ การทำลาย การประดับบนร่างกาย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button