ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มและคำร้องกิจการลูกเสือ ลส.1 – ลส.18

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มและคำร้องกิจการลูกเสือ ลส.1 – ลส.18

แบบฟอร์มและคำร้องกิจการลูกเสือ หลายๆโรงเรียนได้ตามหา และต้องโหลดเก็บไว้ใช้งาน เพราะที่โรงเรียนต้องมีกิจกรรมที่จะต้องทำโดยใช้แบบฟอร์ม ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดทำไว้ให้แล้ว รายละเอียดดังนี้

 1. ลส.1-คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
 2. ใบขอเลื่อนตำแหน่งทางลูกเสือ (แบบ ผบ.ลส.2)
 3. ใบคำร้อง การขอมีบัตรประจำตัวผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบ ผบ.ลส.3)
 4. ใบสมัครการขอมีตำแหน่งทางลูกเสือ (แบบ ผบ.ลส.1)
 5. ลส.18-บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
 6. ลส.17-บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 7. ลส.16-บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
 8. ลส.15-บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
 9. ลส.14-ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
 10. ลส.13-ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
 11. ลส.12-ใบตั้งกองลูกเสือ
 12. ลส.11-ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
 13. ลส.10-รายงานการเงินลูกเสือ
 14. ลส.9-ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
 15. ลส.8-ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 16. ลส.7-ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
 17. ลส.6-ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
 18. ลส.5-รายงานการลูกเสือประจำปี
 19. ลส.4-ใบโอนกองลูกเสือ
 20. ลส.3-ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
 21. ลส.2-ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ขอบคุณที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button