ข่าวการศึกษา

“พงศ์เทพ”จี้ปรับหลักสูตรก่อนลดเวลาเรียน

อดีต รมว.ศึกษาธิการ จี้ ศธ.ปรับหลักสูตรก่อนเดินหน้านโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แนะครูต้องไม่ยัดเยียดให้เด็กเรียนในสิ่งที่ไม่จำเป็น ชี้ครูเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ หากครูเอาตัวไม่รอด การศึกษาไทยคงไม่โงหั

วันนี้ (14 ต.ค.) จากการเสวนาเรื่อง “คุณภาพการศึกษามีปัญหา อะไรคือสาเหตุ” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการศึกษาไทยมีปัญหาเรื่องคุณภาพ จึงต้องเตรียมคนให้พร้อมเผชิญกับโลกอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเป้าหมายในการผลิตคนต้องชัดเจน ที่ผ่านมาเด็กไทยเรียนเยอะแต่รู้น้อย ปัญหาอยู่ที่หลักสูตรที่ต้องกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์แทนท่องจำ ตนเห็นด้วยกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) แต่ต้องปรับหลักสูตรก่อนถึงจะรู้ว่าต้องลดอะไร นอกจากนี้ต้องปรับการเรียนการสอน และครูผู้สอนให้เข้าใจการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ต้องไม่ยัดเยียดสิ่งที่ไม่จำเป็นให้แก่เด็ก ทั้งนี้ตนมองว่าครูมีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา หากครูยังเอาตัวเองไม่รอด การศึกษาไทยไม่โงหัวแน่นอน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด้าน ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยเกิดจากการบังคับให้ทุกคนต้องเข้าเรียน เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีเด็กจำนวนมากที่ไม่อยากเรียน นอกจากนี้ในการเรียนการสอนผู้เรียนกับผู้สอนก็เป็นคนละรุ่นกัน และยังใช้วิธีการสอนแบบเดียวกันกับเด็กทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ขณะเดียวกันต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ เพราะปัจจุบันมีวิชาบังคับมากเกินไป ไม่มีความยืดหยุ่น เด็กต้องเรียนในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้เด็กไม่เห็นความสำคัญ และส่งผลให้ไม่อยากเรียน.

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/354384

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button