ข่าวการศึกษา

สทศ.เปิดรับสมัคร สอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 1/2566

สารบัญ (ทางลัด )

สทศ.เปิดรับสมัคร สอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 1/2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

กำหนดการรับสมัคร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กิจกรรม/ครั้งการสอบครั้งที่ 1/2566ครั้งที่ 2/2566
รับสมัครสอบ1-29 พ.ย. 651 เม.ย. – 15 พ.ค. 66
ชำระเงิน1-30 พ.ย. 651 เม.ย. – 16 พ.ค. 66
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ14 ธ.ค. 6513 มิ.ย. 66
กำหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัลวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 65
เวลา 10.00 – 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 66
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบ10 ม.ค. 667 ก.ค. 66

หมายเหตุ – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

ที่มา : สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button