ข่าวการศึกษา

สทศ.เปิดรับสมัคร สอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 1/2566

สารบัญ (ทางลัด )

สทศ.เปิดรับสมัคร สอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 1/2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม/ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 2/2566
รับสมัครสอบ 1-29 พ.ย. 65 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 66
ชำระเงิน 1-30 พ.ย. 65 1 เม.ย. – 16 พ.ค. 66
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ 14 ธ.ค. 65 13 มิ.ย. 66
กำหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัล วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 65
เวลา 10.00 – 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 66
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบ 10 ม.ค. 66 7 ก.ค. 66

หมายเหตุ – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

ที่มา : สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button