ข่าวการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หลังจากที่ ว33/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565ได้ออกมาเพื่อคืนอำนาจการบริหารงานบุคลให้แก่  เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ได้จัดทำคู่มือการได้มาซึ่ง อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เขตพื้นที่สามารถเข้าใจและทำงานได้ง่าขึ้นเมื่อต้องสรรหา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามรูปภาพและสไลด์ PDF ด้านล่าง

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว.33/2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button