สื่อการสอน

สสวท. แจกบอร์ดเกม สื่อการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี จำนวน 4 เกม ดาวน์โหลดฟรี

สสวท. แจกบอร์ดเกม สื่อการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี จำนวน 4 เกม ดาวน์โหลดฟรี

สสวท. แจกบอร์ดเกม จำนวน 4 เกม โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำบอร์ดเกม สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเล่นบอร์ดเกม พร้อมกับแบบร่างของบอร์ดเกม ซึ่งสามารถไปจัดทำได้เอง จำนวน เกม ที่เว็บไซต์ https://myipst.ipst.ac.th
พบกับ
1. บอร์ดเกมเรื่อง
Take a SYS ที่ https://citly.me/shMfH โดยผู้เล่นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยี จากการเรียงการ์ดที่สัมพันธ์กัน
2. บอร์ดเกมเรื่อง
Design Customers Bag https://citly.me/8Umel จำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นเป็นนักออกแบบกระเป๋าผ้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือ ถูกใจนักชิมแย้มยิ้มเก่งแก้ปัญหาด้วย
3. บอร์ดเกมเรื่อง
Learn chicken ที่ https://citly.me/PzIg8 ซึ่งผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นนักแก้ปัญหาที่ตะลุยแก้ปัญหาในร้านข้าวมันไก่ และพลาดไม่ได้กับ
4. บอร์ดเกมเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา 
https://citly.me/xcWpn โดยผู้เล่นจะได้เรียนรู้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดผลงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก การออกแบบและเทคโนโลยี สสวท. https://www.facebook.com/dtthailand 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button