ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566 (นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)

ราชกิจจานุเบกษา หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566 (นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้แก่สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 4 ประเภท คือ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  • สถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) อัตรา 560 บาท/คน/ปี
  • สถานศึกษาขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) อัตรา 350 บาท/คน/ปี
  • สถานศึกษาขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) อัตรา 240 บาท/คน/ปี
  • สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) อัตรา 180 บาท/คน/ปี

สำหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ทั้ง 3 ประเภท คือ 1) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ใน 22 จังหวัดที่กำหนด จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 100 บาท/คน/ปี 2) ตั้งอยู่บนพื้นที่สันเขาหรือหุบเขา ใน 22 จังหวัดที่กำหนด จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 400 บาท/คน/ปี 3) ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะ จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 600 บาท/คน/ปี

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา edusandbox.com

ขอบคุณข่าวจาก : ศธ 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button