ข่าวการศึกษา

ผู้สอบขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย 2/2558 ได้เฮ สพฐ.ไฟเขียว บรรจุข้ามเขตได้

จากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4836 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย  คือ

อนุญาติให้สามารถเรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่สอบได้ในคราว 2/2558 นี้ ข้ามเขตพื้นที่ได้ โดยมีใจความว่า เพื่อให้การบริหารตำแหน่งว่างในภาพรวมของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. ของเขตที่การศึกษา ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอนำรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีตามที่เห็นสมควร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามหนังสือนี้ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4836 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ในขณะเดียวกัน ท่านเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์สยามรัฐว่าไว้ดังนี้

” เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า จากผลการสอบดังกล่าวพบว่าบางเขตพื้นที่ฯ มีผู้สอบได้เกินจำนวนอัตราว่างที่มีอยู่ ขณะที่บางเขตพื้นที่ฯมีผู้สอบได้บางกลุ่มสาขาวิชาไม่ครบตามจำนวน หรือไม่มีผู้สอบได้ ดังนั้น สพฐ.จะทำหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่ฯ ให้สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำหนดนำรายชื่อผูสอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่ ศธ.0206,6/ว.15 ลงวันที่ 24 ก.ค.58 แต่ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ที่มีบัญชีอยู่ว่า จะยอมปล่อยบัญชีหรือผู้รับยินดีรับหรือไม่”

“ดูจากตัวเลขผู้สอบได้กับอัตราว่างแล้ว เชื่อว่าสามารถบรรจุครูผู้ช่วยได้ครบตามจำนวนที่ว่าง เพราะสามารถเรียกบัญชีข้ามเขตได้ ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาเยอรมันที่ต้องมีการสอบใหม่ ส่วนจำนวนผู้สอบได้ทั้งหมดในภาพรวม ซึ่งสอบได้ถึงร้อยละ 19.12 นั้น ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยและสูงเกินที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งที่เหลือจากการเรียกบรรจุจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี อย่างไรก็ตาม เท่าที่ดูผลการสอบของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) จะมีผู้สอบได้ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ดังนั้น ผลการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ของ สพฐ.จึงไม่ถือว่าผิดปกติ ส่วนที่บางเขตพื้นที่ฯ มีผู้สอบได้น้อยจะต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุกันต่อไป แต่โดยส่วนตัวคิดว่าข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ก็มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร ส่วนความยากง่าย ก็ถือว่าอยู่ระดับกลาง ไม่ยากหรือง่ายเกินไป 

เป็นที่น่าดีใจสำหรับน้องๆที่สอบติดในครั้งนี้ แน่นอนว่าเป็นเครื่องการันตีว่า จะได้บรรจุกันแน่นอน ครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button