การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถอ่านได้ตั้งแต่หน้าที่ 10 เป้นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2567

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button