ข่าวการศึกษา

สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (70%)

สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)

สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (70%)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (70%)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button