ข่าวการศึกษา

พรุ่งนี้ สพฐ. เตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 เมษายน 2567

พรุ่งนี้ สพฐ. เตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 เมษายน 2567

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดการประชุมเพื่อมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้
1. เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบu Video Conference ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30-17.00 น. โดยร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ที่ Meeting
2. แจ้งบุคลากรในสังกัดรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่
www.obectv.tv
www.youtube.com/obectvonline
www.facebook.com/obectvonline

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

พรุ่งนี้ สพฐ. เตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 เมษายน 2567 พรุ่งนี้ สพฐ. เตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button