ข่าวการศึกษา

เปลี่ยนชื่อโครงการคุรุทายาทเป็น “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ” ในการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม2558 ที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ได้มีใจความตอนหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนครู ได้เร่งให้ สกอ.เสนอโครงการคุรุทายาท ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เนื่องจากชื่อเดิมหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโครงการของลูกครู โดยโครงการใหม่นี้จะคัดเด็กเก่งเข้าโครงการ มีอัตราบรรจุในภูมิลำเนา และสามารถกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ 100% โดยจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับ รมว.การคลัง เพื่อให้ตั้งงบประมาณเพิ่มให้แก่ กยศ. ซึ่งรับรองได้ว่าเงินจะไม่สูญ เพราะเมื่อนักศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจบแล้ว จะให้หักเงินคืน กยศ.ก่อน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ขาดแคลนด้วยว่า ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงบประมาณปี2560 เพื่อจ้างครูเกษียณให้สอนในสาขาขาดแคลนในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูจำนวน 10,000 อัตรา คาดว่าจะเริ่มจ้างได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button