สาระความรู้

บัญชีรายรับ-รายจ่าย จากธนาคารแห่งประเทศไทย โหลดไปใช้ได้ฟรีๆ

การที่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ช่วยให้เราสามารถบริหารการเงินส่วนตัวรวมถึงครอบครัวได้ และยังสามารถคำนวณล่วงหน้าถึงรายจ่ายที่จะมาถึง ทำให้การบริหารการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเป็นการรักษาวินัยทางการเงินที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อแจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไป เราสามารถโหลดไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

โหลดที่นี่ SavingBOT_2559

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button