การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

สพฐ. คลอดแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน เริ่มปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 18 เมษายน 2557
โดยเป็นแนวทางใน การจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ ทุกโรงเรียน โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 นี้

มีทั้งหมด 8 ข้อ
1. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ครบถ้วน …
2. จัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีทักษะด้านการฟังภาษาต่างประเทศ
6. จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีสำนึกความเป็นไทย
7. ให้เพิ่มข้อสอบเป็นแบบข้อสอบเขียน ทั้งแบบสั้นและยาว อย่างน้อยร้อยละ 30
8. ให้ใช้ข้อสอบกลางในการจัดสอบปลายปีอย่างน้อยร้อยละ 20 ในชั้น ป.2 ป.4 ป.5 และชั้น ม.1 ม.2

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับ ส่วนรายละเอียด ทั้งหมดอยู่ในหนังสือประกาศของ สพฐ ตามลิ้งด้านล่าง เป็นอย่างไรครับคุณครูทุกท่าน พอจะไหวไหมครับ สู้ๆนะครับ

ลิ้งประกาศ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button