ข่าวการศึกษา

ดาว์พงษ์ออกปากช่วยฝืนนิสัยสร้างโรงเรียนประชารัฐ

ศธ.เดินหน้าขับเคลื่อน รร.ประชารัฐ พัฒนาระบบการศึกษา สร้างความเข้มแข็ง ย้ำผู้เกี่ยวข้องแข็งใจ ฝืนตัวเอง เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,344 โรง และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตเข้าร่วม โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมว่า โครงการดังกล่าวมีระยะดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559-ธันวาคม 2561 ดังนั้นตนจึงเห็นว่าภาคเอกชนมีความเข้มแข็งที่พร้อมจะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณ แม้ประเทศสมาชิกในอาเซียนจะมองว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้านการศึกษา แต่ตนกลับมองว่าประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องมีโครงการประชารัฐเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามที่เราวางไว้ คือการร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เช่น เด็กต้องอ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสร้างนวัตกรรม การสื่อสาร และการมีทักษะอาชีพ เป็นต้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า บทบาทที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของภาครัฐ คือการทุ่มเทกับการทำงาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ทั้งยังต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โครงการ ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะทำให้โรงเรียนสามารถยืนได้ด้วยตนเองในอนาคต นอกจากนี้เมื่อเป็นโรงเรียนประชารัฐแล้ว ครูและบริหารต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่สำคัญจะต้องไม่ปัดความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนให้กับโครงการ รวมถึงจะต้องไม่ร้องขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนตามความต้องการของตนเอง ซึ่งการสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามแผนดำเนินการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐตามที่รัฐบาลวางแนวทางไว้ ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อสิ้นสุดโครงการ โรงเรียนจะต้องยืนได้ด้วยตนเอง

“ผมจะต้องขอแรงครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ต้องฝืนธรรมชาติของตัวเองเพื่อที่จะทำให้โครงการโรงเรียนประชารัฐเกิดขึ้นได้จริงและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวเราทุกคน” รมว.ศธ.กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button