สื่อการสอน

หนังสือคู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ประถม-มัธยมปลาย

หนังสือคู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย สสวท ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีตั้งแต่ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เลย หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านครับ

123

คลิกไปหน้าคู่มือครู : ที่นี่

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ innovation@ipst.ac.th

Back to top button